MẶT BẰNG DỰ ÁN

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH (Tầng 3- 12, 15- 20)

Celesta Rise Floor Plan Tower 4
Celesta Rise Floor Plan Tower 5
Celesta Rise Floor Plan Tower 1
Celesta Rise Floor Plan Tower 2
Celesta Rise Floor Plan Tower 3

MẶT BẰNG CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH (Tầng 3- 12, 15- 20)

Celesta Rise Units 2BS-1
Celesta Rise Units 2BS-2
Celesta Rise Units 2BL 1M
Celesta Rise Units 2BL 3m
Celesta Rise Units 3BS-1M
Celesta Rise Units 3BS-2M
Celesta Rise Units 3BS-3M
Celesta Rise Units 3BS-4M
Celesta Rise Units 1B
Celesta Rise Units 2BL 2
Celesta Rise Units 2BL 4
Celesta Rise Units 2BS-3

Ghi chú
*Diện tích đo đường bao ngoài đến đường bao ngoài hoặc đường bao ngoài đến tim tường
** Diện tích đo từ mép trong tường đến mép trong tường.

GIỚI THIỆU

VỊ TRÍ

TIỆN ÍCH

THƯ VIỆN

MẶT BẰNG

TIẾN ĐỘ

DỰ ÁN

TIN TỨC