MẶT BẰNG DỰ ÁN

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH
Tầng 6 – 12, 15 – 18

celestaheights mat bang tang dien hinh t1 vn
celestaheights mat bang tang dien hinh t2 vn
celestaheights mat bang tang dien hinh t3 vn
celestaheights mat bang tang dien hinh t4 vn

MẶT BẰNG CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH
Tầng 2 – 20

celestaheight can ho dien hinh 1b vn
unit 1b vn keyplan
celestaheight can ho dien hinh 2bs 1am vn
unit 2bs 1am vn keyplan
celestaheight can ho dien hinh 2bl 2m vn
unit 2bl 2m vn keyplan
celestaheight can ho dien hinh 3br 1 vn
unit 3br 1 vn keylan
celestaheight can ho dien hinh 3br 2m vn
unit 3br 2m vn keyplan

GHI CHÚ

*Diện tích đo đường bao ngoài đến đường bao ngoài hoặc đường bao ngoài đến tim tường
** Diện tích đo từ mép trong tường đến mép trong tường

Các bản vẽ không theo tỷ lệ và chỉ mang tính chất minh hoạ. Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc đảm bảo tính chính xác của bản vẽ. Tuy nhiên, Bên Bán sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ thay đổi nào do yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Vị trí của dàn nóng máy lạnh có thể thay đổi. Mặt bằng chỉ thể hiện nội thất của từng căn hộ chứ không thể hiện các lam trang trí trên mặt đứng bên ngoài căn hộ. Để tránh hiểu nhầm, Bên Mua được khuyến cáo khả năng có thêm những lam trang trí trên mặt đứng bên ngoài căn hộ.

Căn hộ số, Tầng số và tên Tháp (“Địa Chỉ Căn Hộ”) được sử dụng trong tài liệu này chỉ mang tính quy ước. Để tránh nhầm lẫn, Địa Chỉ Căn Hộ sẽ được xác định bởi cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi đã rất cẩn trọng trong việc đảm bảo tính chính xác của thông tin khi chuẩn bị các nội dung đi kèm, tuy nhiên sẽ không có bất kỳ cam kết hay đảm bảo nào về tính chính xác của các nội dung này. Tất cả các thông tin, thông số kỹ thuật, bản vẽ và hình ảnh minh hoạ chứa đựng trong Tài liệu này chỉ phù hợp tại thời điểm in ấn và sẽ không là một phần của đề nghị hoặc hợp đồng. Hợp Đồng Mua Bán sẽ bao gồm toàn bộ các thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Người mua, và sẽ không bị thay đổi bởi bất kỳ bản tuyên bố, đại diện và cam kết nào (được hoặc không được đề cập trong Tài liệu này và/hoặc bởi Chủ đầu tư hay Đại lý). Thông số mặt bằng tầng là tương đối và có thể thay đổi theo kết quả khảo sát cuối cùng. Mọi bản quyền đều được bảo lưu.

GIỚI THIỆU

VỊ TRÍ

TIỆN ÍCH

THƯ VIỆN

MẶT BẰNG

TIẾN ĐỘ

DỰ ÁN

TIN TỨC